Våre tjenester

Her er hele vårt utvalg av tjenester. Kontakt oss for en konsultasjon.
Så avtaler vi et møte og eventuelt en befaring.

Nybygg, tilbygg eller ombygging

Sitter du med planer om nybygg, tilbygg eller ombygging? Vi kan hjelpe deg helt fra start til mål med et slikt prosjekt. Vi har erfaring med arbeidet fra søknadsfasen, via prosjektering til utførelse. Det er mange hensyn å ta ved gjennomføring av slike prosjekter, både i forhold til regler, estetiske avgjørelser, tidsmessige hensyn og ikke minst prismessige. Vi kan hjelpe deg eller sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe deg innenfor alle faser av et slikt prosjekt. Lysell Entrepenør besitter mye erfaring innenfor jobber av denne typen, som vi gjerne stiller til disposisjon, ta kontakt for en nærmere vurdering av dine behov.

Vedlikehold og restaurering

Vi utfører rehabiliteringsarbeider i bolighus og hytter, og kan bistå deg under hele prosessen, enten det dreier seg om full rehabilitering eller mindre oppussing. Spesielt for hus- og hytteeiere av eldre årgang, kan det i tillegg være mange penger å spare på rehabilitering og etterisolering. Det er mange hensyn å ta ved gjennomføring av slike prosjekter, både i forhold til regler, estetiske avgjørelse, tidsmessige hensyn og ikke minst prismessige. Vi kan hjelpe deg eller sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe deg innenfor alle faser av et slikt prosjekt. Vi har erfaring fra ulike typer rehabiliteringsjobber og går til jobben med fokus på kvalitet, nøyaktighet og punktlighet. Dersom du har spørsmål om rehabilitering eller ønsker et samlet pristilbud er det bare å ta kontakt.

Snekkeri eller tilpassing

Vi pusser opp trappeoppganger, bad, stue og soverom o.l. Vi leverer og monterer nye vinduer og dører, og kan i tett dialog med våre samarbeidspartnere, foreta de fleste individuelle tilpasninger du ønsker.
Graving

Vi utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt graving for oppkjørsel eller vei. Vi utfører også graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder. Vi arbeider med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Vi disponerer minigravere til dreneringsgrøfter og graving på mindre arealer.


Mur

Vi utfører murerarbeid innen nytt murverk, rehabiliterer og restaurerer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Ta kontakt, så tar vi en dialog om hvordan vi kan løse dine planer.
Vaktmestertjenester

For enkelte eiendommer har vi vaktmestertjeneste. Vi har våre faste runder for ettersyn av lysanlegg, varme, låser osv. Er det noe i veien er vi raske med å få ting gjort. Ta gjerne kontakt, så diskuterer vi mulige løsninger, før vi presenterer et tilbud for deg.