Sitter du med planer om nybygg, tilbygg eller ombygging? Vi kan hjelpe deg helt fra start til mål med et slikt prosjekt. Vi har erfaring med arbeidet fra søknadsfasen, via prosjektering til utførelse. Det er mange hensyn å ta ved gjennomføring av slike prosjekter, både i forhold til regler, estetiske avgjørelse, tidsmessige hensyn og ikke minst prismessige. Vi kan hjelpe deg eller sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe deg innenfor alle faser av et slikt prosjektLysell Entrepenør besitter mye erfaring innenfor jobber av denne typen, som vi gjerne stiller til disposisjon, ta kontakt for en nærmere vurdering av dine behov.

Kategori: