Vi utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt graving for oppkjørsel eller vei. Vi utfører også graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder. Vi arbeidet med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Vi disponerer minigravere til dreneringsgrøfter og graving på mindre arealer.

Kategori: