Logo Lysell      
  "Vi holder avtaler fra A til Å" MesterMester

Lysell Entreprenør ønsker å være en bidragsyter i arbeidet med å bevare vår egen kultur og identitet.  Det å ta vare på det håndverk og de stilarter våre forfedre bygde opp, handler ikke bare om å sikre et vakkert og historisk bymiljø, men også å gi stedet en identitet og opplevelse av kontinuitet.

Har du ideer eller planer om nybygg, tilbygg eller vedlikehold.

Vi kan hjelpe deg helt fra start til mål med et slikt prosjekt. Vi har erfaring med arbeidet fra søknadsfasen, via prosjektering til utførelse.

 

Ta gjerne kontakt:
tlf. 971 22 667

Send E-post til lars@lysellentreprenor.no


FaceBook Følg oss på Facebook  
© Copyright 2013 Lysell Entreprenør AS
org.nr. 998 412 986
tlf. 971 22 667 Design AtilÅ Profilering